Olivia H: 6th vault, 6th bars, 4th beam, 3rd floor, 3rd a.a.
Sydney L: 6th vault, 7th beam, 7th floor, 8th a.a.
Casey M: 4th vault, 4th bars, 5th beam, 8th a.a.
Sara B: 3rd vault, 3rd bars, 8th beam, 9th a.a.
Kacie S: 5th beam, 11th a.a.
Carly S: 6th beam, 15th a.a.
Rebecca L: 11th a.a.

Great job girls!!